plbghrcsenfifrdeellvltnoptroskslessvuk

EU subvencije

  

CX-80 POLJSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SPÓŁKA JAWNA izvaja projekt, sofinanciran iz evropskih sredstev: 
Povečanje konkurenčnosti podjetja CX-80 s sodelovanjem v Industry Promotion Programme za avtomobilske in letalske dele.

Cilj projekta je promovirati blagovni znamki izdelkov CX-80 in HYBRICX, ki pripadata CX-80, na tujih trgih, za katere je značilen največji nakupni potencial, predvsem v Rusiji in Braziliji.
Sodelovanje v projektu bo omogočilo npr. povečanje števila zunanjetrgovinskih pogodb in povečanje prihodkov od prodaje izdelkov za izvoz.
Prijavitelj namerava z izvajanjem promocijskih aktivnosti bistveno povečati mednarodno prepoznavnost svojih blagovnih znamk izdelkov in posledično - povečati svoj delež na trgu promoviranih izdelkov.

Vrednost projekta: 404 000.00
Sofinanciranje projekta iz EU: 303 000.00


  

Razvoj inovativnega izdelka - lepilo Hybricx 75 za povezovanje elementov polpriklopnikov in avtoprikolic

Številka pogodbe o sofinanciranju: RPWP.01.02.00-30-0027/19
Obdobje izvajanja: od 01.12.2019 - do 31.05.2021
Znesek upravičenih stroškov: 1.673.550,00 zł
Znesek financiranja: 1.099.480,00 zł

Ta projekt zadeva vlagateljevo raziskovalno in razvojno delo, katerega cilj je razvoj novega izdelka, inovativnega v obsegu, ki presega Poljsko – hibridno lepilo z nizko viskoznostjo in relativno visoko oprijemljivostjo: "Hybricx 75", vključno z razvojem namenskega sistema nanašanja.

Predmet projekta obsega izvedbo raziskovalno-razvojnih del in investicijsko nalogo nabave raziskovalne opreme.

Izvedba projekta bo prispevala k razvoju sodelovanja in prenosu znanja med prijaviteljem in znanstvenimi enotami. Povečal bo inovacijski potencial CX80, saj bo omogočil izvajanje raziskav, katerih rezultat bo inovativna tehnologija in izdelek, z možnostjo praktične in stroškovno učinkovite uporabe, v dobro naravnega okolja. . Kot rezultat projekta se bo razvila tudi raziskovalno-razvojna enota.
Prijavitelj namerava vložiti patentno prijavo za izum.

Projekt se bo izvajal od 1. decembra 2019 do 31. maja 2021 na sedežu podjetja - Chotów 7a 63-460 Nowe Skalmierzyce (mesto Chotów, okrožje Ostrów, Velikopoljsko vojvodstvo).

 


Povečanje konkurenčnosti podjetja CX-80 s sodelovanjem v programu za spodbujanje industrije avtomobilskih in letalskih delov

Podjetje CX-80 Polska izvaja projekt, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev z naslovom "Povečanje konkurenčnosti podjetja CX-80 s sodelovanjem v programu za spodbujanje industrije avtomobilskih in letalskih delov."

Cilji in učinki projekta:
Cilj projekta je promocija blagovnih znamk izdelkov CX-80 in HYBRICX (ki pripadajo podjetju CX-80 Polska) na tujih trgih, za katere je značilen največji nakupni potencial, vključno z Rusijo in Brazilijo.

Z izvajanjem promocijskih aktivnosti CX-80 namerava Poljska znatno povečati mednarodno prepoznavnost svojih blagovnih znamk izdelkov in posledično - povečati svoj delež na trgu promoviranih izdelkov.

Vrednost projekta: 404 000.00 PLN
Vrednost sofinanciranja: 303 000.00 PLN


 Operativni program pametne rasti za obdobje 2014-2020

Naslov projekta:
"Oblikovanje novega lepila za pohištveno industrijo z inovativnim sistemom aplikatorjev."

Projekt, ki se izvaja v okviru Operativnega programa Pametna rast 2014-2020, prednostna os 2 Podpora okolju in potencial podjetij za izvajanje R&R&I dejavnosti, ukrep 2.3 Proinovativne storitve za podjetja, podukrep 2.3.5 Oblikovanje za podjetnike

Cilji in učinki projekta:
Cilj projekta je oblikovati in nato implementirati novo linijo lepil, namenjeno pohištveni industriji, skupaj z inovativnimi aplikatorji.

Skupna vrednost projekta: 1 PLN
Sofinanciranje projekta iz EU: 875 000,00 PLN


 


 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Inovativno gospodarstvo 2007-2013 in državni proračun.

Dejavnost 6.1 Potni list za izvoz

Prednostna naloga VI - Poljsko gospodarstvo na mednarodnem trgu

projekt:
"Razvoj CX-80 Polska Agata Nadera, Dariusz Nadera Spółka Jawna z implementacijo PRE"
Številka pogodbe o sofinanciranju: UDA-POIG.06.01.00-30-044/13-00
Obdobje izvajanja: 01 – 12
Skupna vrednost projekta: 545 PLN

Vrednost sofinanciranja: 409 PLN, 80 % upravičenih stroškov za pripravo načrta za razvoj izvoza in 75 % za izvedbo projekta, vključno z:

  • 85 % sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (348 PLN)
  • 15 % zneska sofinanciranja v obliki ciljne subvencije (61 PLN)

 

DONACIJE ZA INOVACIJE – Vlagamo v vašo prihodnost

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Inovativno gospodarstvo 2007 - 2013 in državni proračun.

Projekt: »Uvedba nove tehnologije za proizvodnjo lepil in tesnil HYBRICX PREMIUM.
Številka pogodbe o sofinanciranju: UDA-POIG.04.04.00-30-036/13-00
Obdobje izvedbe: 01 - 07
Skupna vrednost projekta: 10 PLN

Vrednost sofinanciranja: 5 PLN, vključno z:

  • 85 % sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (4 PLN)
  • 15 % zneska sofinanciranja v obliki ciljne subvencije (787 PLN)

 

Tehnološka naložba financirana s tehnološkim kreditom.

Projekt z naslovom: Implementacija nove tehnologije za proizvodnjo lepilno-tesnilne mase HYBRICX PLUS"
Pogodba o sofinanciranju projekta št. UDA-POIG.04.03.00-00-966/11-00 z dne 21,
Obdobje izvajanja: 2012 - 2013

Vrednost projekta: 4.989.000,00 PLN
Sodelovanje Evropske unije: 2.993.400,00 PLN

Oseba, odgovorna za projekt iz CX-80 Polska:
Agata Nadera, Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Deset adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby iti zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon +48 62 7624607

 

 

Naš naslov

CX80 POLJSKA
Chotów 7a,
63-460 Nowe Skalmierzyce,
provinca Velika Poljska

Hiter stik

  • telefon/faks: +48 62 762 46 07
  • telefon/faks: +48 62 762 46 07
  • e-mail: Deset adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby iti zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektno financiranje

Vpiši se

Ustvarite račun

ikona fbPrijavite se s Facebook